Ekspertbistand hjelper deg å få sykemeldte tilbake i jobb

Har du ansatte som har langvarig eller hyppig sykefravær? Da kan du få ekspertbistand for å hjelpe ansatte tilbake i arbeid. Vi hjelper deg uten kostnad for bedriften. Ekspertbistand finansieres av NAV. Kontakt oss for å få mer informasjon om ekspertbistand. Sammen finner vi ut hvordan du kan benytte ekspertbistand og hjelper deg i prosessen med å søke NAV om tilskudd.

Sigrunn Lomahaug Risøy

Fag – og kvalitetsleder
911 81 610

ekspertbistand@drivkarriere.no

EKSPERTBISTAND


“Få dine medarbeidere tilbake i jobb.”


VI HJELPER DEG HELE VEIEN

Driv Karriere har eksperter med offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt område.

EKSPERTBISTAND


Har du prøvd «alt» uten at det har ført fram?


VI HJELPER DEG HELE VEIEN

Driv Karrieres Ekspertteam

 

 Ergoterapeuter, PT og livsstilsveiledere
Sykepleiere, sosionomer og kognitive terapeuter
Sertifiserte Karriere- og yrkesveiledere
Veiledere med erfaring fra flere ulike bransjer på ledernivå

En ekspert er en person som kan hjelpe til med å avklare situasjonen og finne en løsning.

Hvem kan få ekspertbistand?

Alle bedrifter som har utfordringer med langtidssyke og medarbeidere som ofte er sykemeldt. Bedriften får dekket inntil 21.200 for hver ansatt som får innvilget ekspertbistand. Arbeidstakeren, arbeidsgiveren og NAV skal være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak. Tilbudet erstatter ikke arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykefravær, men er et alternativ dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer frem til en felles løsning slik at den sykmeldte kan returnere til arbeidet.

Satsene gjelder fra 1. januar 2022

Hva er ekspertbistand?

Ekspertbistand er kort fortalt et tiltak der målsetningen er å få ansatte tilbake i arbeid. Tiltaket er tilgjengelig for alle bedrifter, men i forkant må en ha gjennomført dialogmøte der tilretteleggingsmuligheter skal være diskutert og dokumentert. Andre oppfølgingstiltak og støtteordninger kan være vurdert, men det er ikke et krav om at det skal være prøvd ut.

Driv Karrieres eksperter skreddersyr oppfølgingsprosessen for hver enkelt virksomhet for å finne tiltak som fører til at arbeidstaker mestrer sine arbeidsoppgaver, utføre andre arbeidsoppgaver virksomheten har behov for, eller eventuelt vurdere et jobbskifte. Avhengig av utfordring og problemstilling vil en ekspert på feltet lede prosessen.

Arbeidsplasskartlegging og Krav– og funksjonsvurdering.


Eksempelvis fysio- eller ergoterapaut.

Bistand i saker hvor konflikt ligger til grunn for sykefraværet.


Eksempelvis konfliktrådgivning.

Bistand når arbeidstaker ikke mestrer jobben over tid.


Eksempelvis karriererådgiver.

Bistand når partene er rådville og ikke vet hva mer som kan gjøres.


Avhengig av situasjonen.

Hvorfor bruke ekspertbistand?

Driv Karriere arbeider for at alle skal kunne fungere i arbeidslivet til tross for krevende helse- eller livssituasjoner. Vi er en nøytral samarbeidspartner med spesialkompetanse på å jobbe med utfordrende problemstillinger og løse krevende og fastlåste situasjoner. Ved sykefravær er det ikke uvanlig at kommunikasjonen mellom den sykemeldte og leder går i stå. Vårt ekspert – team sørger for at kommunikasjon og relasjon mellom partene blir ivaretatt. Vår jobb er å løfte problemstillingen til et nivå der en jobber sammen og får frem den beste løsningen for alle parter.

Gjennomføring

Vurdere tiltak
Sammen med bedriften vurderer vi om Ekspertbistand er riktig tiltak, og bistår med søknadsutforming.

Kartlegge

Kartlegge den ansattes kompetanse, ferdigheter og motivasjon. Kartlegge bedriftens arbeidsoppgaver og behov.

Planlegge
Samtaler med ansatte og leder i bedriften. Vurdering av arbeidsmiljø og finne årsaken til sykefraværet.

Gjennomføre
Eksperten foreslår virkemidler og tiltak i samråd med leder og den ansatte.

Ta kontakt for mer informasjon og en
uforpliktende prat.

Ta kontakt på 911 81 610 eller epost, ekspertbistand@drivkarriere.no for å etablere kontakt med godkjent ekspertise. Sammen finner vi ut hvordan du kan benytte ekspertbistand og hjelper deg i prosessen med å søke NAV om tilskudd. Du kan også legge igjen din informasjon i kontaktskjemaet under, så kontakter vi deg.

Felter som er merket med * er påkrevd.

Sigrunn Lomahaug Risøy

Fag – og kvalitetsleder
911 81 610

ekspertbistand@drivkarriere.no

For mer informasjon om ekspertbistand kan du se NAV sine sider.

KOKSVERKSGATA 1 OG SIKTERIGATA 5

8622 MO I RANA